Cannamedis -
Pomoć i savjeti: 080-25-26

Uvjeti poslovanja

1. Općenito
Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za internetsko i elektronsko poslovanje. S internetskom trgovinom Cannamedis d.o.o. (u nastavku kao »internetska trgovina«) upravlja Cannamedis d.o.o., ponuđač usluge elektronskog poslovanja (u nastavku kao »Trgovac«).
S registracijom u internetsku trgovinu posjetitelj dobije korisničko ime, koje je jednako adresi njegove elektronske pošte te korisničku lozinku, koju korisnik određuje sam. Korisničko ime i lozinka posjetitelja nedvojbeno određuju i povezuju s unesenim podacima. Posjetitelj registracijom potvrđuje i jamči da je punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac.

Kupnjom ili upisom u Cannamedis d.o.o. potrošač dozvoljava, da Trgovac pohranjuje, obrađuje i koristi osobne informacije, proslijeđene na internetskom formularu, do opozove za sljedeće namjere: telefonsko, pismeno i elektronsko obavještavanje o novostima i ponudama, pozivnice na događaje, segmentacija kupaca, anketiranje, statistička obrada.

Ovim Općim uvjetima poslovanja definira se rad internetske trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupaca te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz ponude internetske trgovine.

2. Dostupnost informacija
Trgovac se obvezuje da će sljedeće informacije biti na raspolaganju korisniku:
• podaci o identitetu Trgovca (prvenstveno firma i sjedište društva te broj registra gdje je društvo upisano);
• kontaktni podaci, koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (adresa elektronske pošte, telefon);
• informacije o glavnim karakteristikama proizvoda ili usluga iz ponude internetske trgovine, uključivo s post-prodajnim uslugama i garancijama;
• informacije o dostupnosti proizvoda ili usluga iz ponude internetske trgovine;
• način i uvjeti dostave proizvoda ili izvršenja usluge, prvenstveno mjesto i rok dostave;
• informacije o načinu plaćanja ;
• podaci o vremenskoj valjanosti ponude iz internetske trgovine;
• informacije o roku, u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje;
• informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda i o tome koliko taj povrat košta korisnika;
• informacije o postupku s pritužbama korisnika te podaci o kontaktnoj osobi Trgovca za kontakte s korisnicima.

3. Ponuda proizvoda, rok dostave i preuzimanje
Ponuda proizvoda u internetskoj trgovini se zbog prirode poslovanja preko Interneta često i brzo mijenja i ažurira. Zato se mogu pojaviti greške. Molimo vas, da nas o njima obavijestite na e-adresu info@cannamedis.si. Pokušat ćemo ih riješiti što je brže moguće.


3.1. Akcije i popusti
Popusti se ne zbrajaju! Ukoliko su proizvodi na web stranici već u akciji, odnosno imaju popust, dodatne popuste nije moguće koristiti. Sustav će u ovakvom primjeru kupcu ponuditi povoljniji popust.

3.2. Rok dostave
Rok dostave proizvoda koji su raspoloživi je 2 radna dana za dostavne adrese u Sloveniji, osim ako Pošta Slovenije na pojedine dostavne adrese dostavlja kasnije (pogledaj točku 9.). Za ostale proizvode vrijedi za dostavne adrese u Sloveniji rok isporuke koji je naveden kod proizvoda u internetskoj trgovini. Svaki proizvod iz internetske trgovine je dostupan u razumljivom roku.

3.3. Preuzimanje proizvoda
Korisnik kod slanja narudžbe može odrediti jedan od sljedećih načina preuzimanja proizvoda:
• osobno na sjedištu poduzeća, u tom slučaju ne plaća troškove poštarine;
• po poštanskom pouzeću, u tom slučaju su troškovi poštarine u slučaju kupovine ispod 50 eur 3,5 eur.


4. Načini plaćanja
Trgovac korisniku omogućava sljedeće načine plaćanja kupljenih proizvoda iz internetske trgovine:
• gotovinom po preuzimanju
• avansnim plaćanjem na transakcijski račun Trgovca

Plaćanje s debitnom ili kreditnom karticom moguće je samo, ako su podaci u profilu korisnika za platišu isti kao podaci u profilu korisnika za posjednika debitne ili kreditne kartice.

5. Cijene
Internetska cijena vrijedi za sve registrirane korisnike internetske trgovine Trgovca.

Sve cijene u internetskoj trgovini su navedene u eurima i sadrže PDV, osim ako je izrijekom navedeno drugačije. Cijene u online dućanu B2B (opcija) ne uključuju PDV, odnosno ta informacija nije izričito navedena. Sve cijene u internetskoj trgovini su cijene proizvoda i ne sadrže troškove dostave (pogledaj točke 3. i 10.). Sve cijene vrijede samo za elektronsko naručivanje proizvoda preko internetske trgovine.

Sve cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno trajanje, zato vrijede sve do njihove promjene. Unatoč iznimnim naporima da Trgovac osigura najažurnije i točne podatke, može se desiti da je podatak o cijeni pogrešan. U slučaju iz prethodnog stavka i u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe( od trenutka slanja narudžbe do potvrde narudžbe) Trgovac će:

• korisniku (kupcu) to javiti i obavijestiti ga o novim cijenama, korisnik (kupac) ima u tom slučaju mogućnost svoju narudžbu promijeniti ili ju djelomično ili u cijelosti opozvati, ili pak potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez dodatnih troškova; ili
• korisniku (kupcu) omogućiti odustajanje od kupnje i istovremeno mu ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Postupak kupovine


6.1. Narudžba primljena

Po slanju narudžbe korisnik (kupac) od Trgovca po elektronskoj pošti dobije obavijest da je narudžba zaprimljena. U roku od 1 sata od primanja te obavijesti korisnik (kupac) ima mogućnost opozvati narudžbu bez posljedica. Osim mogućnosti opoziva, korisnik (kupac) po slanju narudžbe ne može mijenjati sadržaj narudžbe. Korisniku (kupcu) su u njegovom profilu na internetskoj strani Trgovca uvijek dostupni iscrpni podaci o statusu i sadržaju pojedine narudžbe.

6.2. Narudžba potvrđena

Ako korisnik (kupac) narudžbu ne opozove, narudžba ide u dalju obradu. Trgovac po prijemu narudžbe pregleda, provjeri raspoloživost naručenih proizvoda i narudžbu potvrdi ili s razlogom odbije. Trgovac može za provjeravanje podataka ili osiguravanje točnosti isporuke i telefonski kontaktirati korisnika (kupca) na uneseni kontakt telefon. Po potvrdi narudžbe Trgovac korisnika (kupca) po elektronskoj pošti obavijesti o predviđenom roku dostave. Kupoprodajni ugovor o kupovini naručenih proizvoda između korisnika (kupca) i Trgovca je na tom stupnju neopozivo sklopljen (pogledaj točku 7.).

6.5. Roba otpremljena

Trgovac u dogovorenom roku naručene proizvode pripremi i pošalje.

7. Kupoprodajni ugovor

Trgovac korisniku koji kupi proizvod iz internetske trgovine izdaje račun u pisanom obliku, s raščlanjenim troškovima i pojašnjenjem o pravu opoziva kupovine s povratom kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbe za kupovinu je u elektronskom obliku pohranjen na serveru Trgovca. Kupoprodajni ugovor je sklopljen na slovenskom jeziku.
Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) je sklopljen u trenutku kad Trgovac potvrdi narudžbu (pogledaj točku 6.2.). Od tog trenutka dalje su sve cijene i drugi uvjeti kupovine fiksirani i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).


8. Pravo na opoziv kupovine, vraćanje proizvoda
Korisnik (kupac) ima pravo da u 15 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@cannamedis.si javi da opoziva kupoprodajni ugovor, pri čemu nije obavezan navesti razloge za takvu odluku. Povrat kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za opoziv od kupoprodajnog ugovora ulazi u obavijest o opozivu. Jedini trošak koji zbog opoziva od kupoprodajnog ugovora tereti korisnika (kupca), je trošak povrata proizvoda Trgovcu.

Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku 14 dana od dana poslane obavijesti o opozivu kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene, u originalnom pakiranju i u nepromijenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se je njihova količina smanjila a da za to nije kriv korisnik (kupac).
Za vraćene proizvode Trgovac korisniku (kupcu) odmah, kad je to moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o opozivu vraća uplaćeni iznos ili korišteni poklon bon. Moguće korišteni promotivni kodovi i drugi popusti ne vraćaju se korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa Trgovac će izvršiti na osobni tj. transakcijski račun korisnika (kupca). Korišteni poklon bon Trgovac će vratiti u obliku odobrenja.

Iako uvijek djelujemo u dobroj vjeri, promjene web stranice mogu prouzrokovati greške. Trgovac se obvezuje, da će otkrivenu grešku riješiti što je brže moguće.
Korisnik može trgovca na grešku upozoriti putem mobilnog telefona ili e-poruke.
Ako je zbog greške došlo do neprihvatljivih troškova, trgovac se obvezuje, da će te troškove pokušati podmiriti najkasnije u roku od 14 dana od argumentiranog obavještenja o grešci.
Trgovac mora sve proizvode prije slanja pažljivo upakirati u kutiju za dostavu. Svi proizvodi moraju biti prije pakiranja neoštećeni, temeljito pregledani, te u originalnom pakiranju.


8.1. Konkretne odnosno prikrivene greške
Kupac mora Trgovca obavijestiti i precizno opisati grešku na info@cannamedis.si. Kupac mora Trgovcu omogućiti pregled proizvoda s konkretnom ili prikrivenom greškom. Ako greška nije sporna, Trgovac kupcu mijenja proizvod ili vraća novac najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja prigovora. U slučaju, da se Trgovac ne slaže s konkretnom greškom, odnosno oko nje postoji spor, mora Trgovac kupcu u istom razdoblju dati prigovor u pismenom obliku.
Trgovac će se pobrinuti, da će sve reklamirane proizvode zamijeniti, odnosno za njih povratiti novac na TRR.
Trgovac pridržava pravo, da odbaci prigovor u slučaju:
ako je vraćena roba oštećena od strane kupca,
ako vraćena roba nema sigurnosnu plombu ili nije u originalnom pakiranju.
ako Trgovac ustanovi, da je proizvod oštećen, odnosno beskoristan kao rezultat nepravilnog rukovanja kupca.


9. Dostava
Trgovac će naručene proizvode dostaviti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partner Trgovca za dostavu pošiljki je Pošta Slovenije. Trgovac zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu, ako će s njom narudžbe realizirati učinkovitije.

U slučaju preuzimanja proizvoda po poštanskom pouzeću, kupac plaća i poštanske troškove.

10. Sigurnost
Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka te plaćanja. Trgovac u te namjene upotrebljava 128-bitni SSL certifikat, koji mu je izdala za to ovlaštena organizacija.
Informacije o karticama se ne pohranjuju na serveru Trgovca. Sigurne autorizacije i transakcije s kreditnim karticama osigurava sustav. Autorizacije kreditnih kartica vrše se u realnom vremenu.
Za sigurnost odgovara i korisnik sam, na način da osigura zaštitu svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

11. Sigurnost djece
Trgovac u internetskoj trgovini ne prihvaća narudžbe od nekoga, za koga zna ili sumnja da je dijete, ukoliko za to nema izrijekom dopuštenje njegovih roditelja ili skrbnika. Trgovac u internetskoj trgovini ne dozvoljava slobodan pristup proizvodima ili uslugama koje nisu primjerene djeci.
Trgovac bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika ne će čuvati nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu, niti će pružati podatke dobivene od djece trećim osobama, osim roditeljima ili skrbnicima.
Svaka komunikacija, namijenjena djeci biti će primjerene njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece, pomanjkanje iskustva ili osjećaj lojalnosti.

12. Politika privatnosti
Dio tih Općih uvjeta poslovanja je i Politika privatnosti.

12.1 Vaše članstvo i kupovina potpuno su sigurni.
U tvrtki Cannamedis d.o.o. poštujemo vašu privatnost i vaše podatke uvijek pažljivo štitimo. Sve posredovane informacije zaštićene su od neovlaštenih upada trećih osoba što vam omogućava bezbrižno i neometano poslovanje s ponuđačem.
Ova politika privatnosti može se bilo kada promijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom ove web stranice nakon promjene ili nadopune korisnik potvrđuje suglasnost s promjenama i nadopunama.

Zaštita osobnih podataka znači:
• Nikada nećemo zloupotrebljavati vaše osobne podatke na bilo koji način.
• Vaše kontaktne i osobne podatke nikada nećemo posredovati trećoj strani.
• Vaše kontaktne i osobne podatke možemo posredovati trećoj strani samo ako vi na to pristanete.
• Nećemo vam slati e-poruke na koje se niste prijavili.
• Možete se brzo i jednostavno odjaviti od naše e-pošte, u bilo kojem trenutku.

Sve naše web aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju na tržištu itd.). Politika privatnosti razmatra postupanje s informacijama koje ponuđač dobiva o vama prilikom posjeta i korištenja naše internetske stranice.

12.2 Prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka
Osobni podatak je informacija koja vas identificira kao pojedinca: vaše ime, prezime, adresa elektroničke pošte ili kućna adresa i slično. Ponuđač ne sakuplja vaše osobne podatke, osim ako mu vi to ne omogućite, odnosno na to pristanete prilikom naručivanja proizvoda, kad se prijavite u Cannamedis klub ili na besplatne e-novosti.

12.3 Upotreba i širenje osobnih podataka
Cannamedis d.o.o. upotrijebiti će vaše osobne podatke isključivo u svrhu ispunjavanja vaših narudžbi te zbog tehničkih razloga administracije na web stranici, kako bi vam omogućili dostup do posebnih informacija ili za komunikaciju s vama. Cannamedis d.o.o. neće posredovati vaše osobne podatke trećoj strani.

12.4 Sloboda izbora
Informacije koje posredujete o sebi, sami kontrolirate. U slučaju da svoje podatke ne želite posredovati ponuđaču, nećete moći pristupati nekim mjestima odnosno funkcijama na web stranici.

Korisnici koji se žele odjaviti iz Cannamedis kluba, moraju nas o tome obavijestiti putem e-mail adrese info@cannamedis.si. U slučaju da se vaši osobni podaci promijene (poštanski broj, e-mail adresa, fizička adresa), molimo vas da nas o promjenama obavijestite putem e-mail adrese info@cannamedis.si.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)
Kad god pristupate web stranici, opći tj. neosobni podaci (korisnici web tražilice, broj posjeta, prosječno vrijeme trajanja posjeta na web stranici, posjećene stranice) automatski se bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije upotrebljavamo za mjerenje privlačnosti naše web stranice i poboljšanje sadržaja i korisnosti. Vaši podaci nisu predmet daljnjeg razmatranja te nisu posredovani trećoj strani.

12. 5 Kolačići
Kolačići su nezamjetljivi dokumenti, privremeno pohranjeni na vašem hard disku, koji nam omogućavaju prepoznavanje vašeg računala prilikom sljedećeg posjeta naše web stranice. Ponuđač koristi kolačiće isključivo za prikupljanje informacija koje se tiču upotrebe web stranice.

12.6 Sigurnost
Cannamedis.si nastoji osigurati sigurnost osobnih podataka. Vaši su podaci cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja, neautoriziranog pristupa i neautoriziranog otkrivanja informacija.

12.7 Maloljetnici
Maloljetnici ne smiju prenositi nikakve osobne podatke na web stranice bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Cannamedis d.o.o. neće ni u kojem slučaju svjesno sakupljati osobne podatke osoba za koje je poznato, da se radi o maloljetnicima, niti ih na bilo kakav način upotrijebiti ili pak razotkriti trećoj strani bez njihove dozvole.

12.8 Pravo na obaviještenost
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politike privatnosti ili oko obrade vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese info@cannamedis.si.
Temeljem vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas – u pisanom obliku i sukladno mjerodavnom zakonodavstvu – koji podaci, ako su uopće bili, su bili prikupljeni tijekom posjeta web stranice.


12.9 Objava promjena
Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na ovoj web lokaciji.
Upotrebom web stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i da je suglasan s cjelokupnim sadržajem politike privatnosti.

Ažurirano: ožujak 2016


13. Mišljenja korisnika i ocjene proizvoda
Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda, koje daju korisnici ili posjetioci dio su funkcionalnosti internetske trgovine i su namijenjene su svim korisnicima.
Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentare i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetioci. Trgovac mišljenja, komentare i ocjene prije objave pregleda i odbacuje ona koja sadrže očite neistine, koja mogu zavoditi korisnika, koja su uvredljiva, opscena ili po mišljenju Trgovca ne nude nikakvu korist drugim korisnicima ili posjetiteljima internetske trgovine. Trgovac ne odgovara za informacije u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se razrješuje bilo kakve odgovornosti koji proizlazi iz tih informacija.
Sa slanjem mišljenja, komentara ili ocjene korisnik ili posjetitelj se izrijekom slaže s uvjetima upotrebe i Trgovcu dozvoljava objavu dijela ali cijele poruke u svim elektronskim i drugim medijima. Trgovac ima pravo sadržaj mišljenja, komentara ili ocjene upotrebljavati vremenski neograničeno i za koju god namjenu, koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključivo s objavom u oglasima ili drugim tržnim kanalima komunikacije. Autor mišljenja, komentara ili ocjene istovremeno izjavljuje i potvrđuje da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisano mišljenje, komentare ili ocjene te da ta prava besplatno, neisključivo i vremenski neograničeno prenosi na Trgovca.

14. Odgovornost
Trgovac se u najboljoj namjeri i u okviru svojih mogućnosti trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni u njegovoj internetskoj trgovini, ali se karakteristike proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu promijeniti tako brzo da Trgovac ne stigne pravovremeno popraviti podatke, koji su objavljeni u internetskoj trgovini. U tom slučaju Trgovac će korisnika (kupca) obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili izmjenu narudžbe (pogledaj točku 5.).
Iako se Trgovac trudi osigurati realne fotografije proizvoda koji su na prodaj u internetskoj trgovini, potrebno je sve fotografije uzimati kao simbolične. Fotografije ne potvrđuju karakteristike proizvoda.

15. Pritužbe, sporovi I prava
Trgovac poštuje važeće propise s područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sistem praćenja reklamacija i ima određenu osobu s kojom se u slučaju problema korisnik (kupac) može povezati putem elektronske pošte. Korisnik (kupac) se u slučaju problema može za pomoć obratiti na info@cannamedis.si. Pritužbu korisnik (kupac) može poslati elektronsku poštu info@cannamedis.si. Postupak ravnanja s reklamacijama je povjerljiv.
Trgovac će u pet radnih dana potvrditi da je primio prigovor i odgovoriti korisniku (kupcu), koliko dugo će trajati postupak rješavanja te će ga tijekom tog vremena obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se u najboljoj namjeri truditi moguće sporove rješavati sporazumno. Ako sporazumno rješenje spora nije moguće, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) nadležan je nadležni sud u Ljubljani. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici u elektronskom poslovanju međusobno priznaju valjanost elektronskih poruka na sudu.
Za ove Opće uvjete poslovanja i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) vrijedi i upotrebljava se hrvatsko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne upotrebljavaju prava međunarodnog pojedinačnog prava, koja bi otkazivala upotrebo kojeg drugog prava.
Za sve sporove te za prava i obveze koje nisu uređene ovim Općim uvjetima poslovanja, smisleno se upotrebljavaju odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektronskom poslovanju na tržištu, Zakona o sigurnosti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

16. Izmijene općih uvjeta poslovanja
Trgovac može, u slučaju promjene propisa koji uređuju poslovanje internetskih trgovina, sigurnost podataka te druga područja koja su u vezi s poslovanjem internetske trgovine Trgovca, ili u slučaju promjene vlastite poslovne politike mijenjati i/ili dopunjavati ove Opće uvjete poslovanja, o čemu će svaki put upoznati korisnike na primjeren način, kako i objavljuje obavijesti preko internetske stranice www.cannamedis.si. Svaka promjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja počinje vrijediti i upotrebljavati se s istekom osmodnevnog roka od objave promjene i/ili dopune. Ako je promjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja hitna zbog usklađenja s propisima, iznimno ta promjena i/ili dopuna može stupiti na snagu u kraćem vremenu.
Korisnik, koji se s promjenama i/ili dopunama tih Općih uvjeta poslovanja ne slaže, mora u roku osam dana od objave obavijesti o promjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja opozvati svoju registraciju jer se po isteku tog roka podrazumijeva i suprotan dokaz nije dopušten, da korisnik promjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja prihvaća. Opoziv registracije radi se na način da korisnik pisanom izjavom Trgovcu javi opoziv.

Opće uvjete poslovanja prihvatio je direktor Cannamedis d.o.o. Tomaž Završnik u Ljubljani, dana 21.3.2016

Želimo vam obilje ugodnih kupovanja u našoj internetskoj trgovini!

Cannamedis

Cannamedis